Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

.

Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace

Č. j.: ZŠCH/62/2023

Datum: 5. května 2023

 

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace, od školního roku 2023/2024

u dětí s těmito evidenčními čísly:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že nevyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace, od školního roku 2023/2024

 u dětí s těmito evidenčními čísly:  9

Odůvodnění nepřijetí: Odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

 „Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání. ”

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace, ke krajskému úřadu Libereckého kraje.

 

V Chuchelně dne 5. května 2023                                                            ………………………………………………

                                                                                                                Mgr. Radmil Stínil, ředitel školy

Rozhodnutí zveřejněno dne 5. května 2023                                                       Vz.Veronika Coufalová

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.