Kotva
Mapa webu

Příjem dětí do MŠ

Děti jsou přijímány ředitelem školy podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14/2005 ve znění pozdějších předpisů. Veřejnost je o něm informována prostřednictvím plakátů, kabelové televize, zpravodaje Chucheláček a na Den otevřených dveří v MŠ.

Naše mateřská škola se naplňuje do výše povoleného počtu její kapacity, která je stanovena na 35 dětí.

K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány zpravidla ve věku od tří do šesti let. (Nejméně však od dvou let.) Přednost na umístění do naší mateřské školy mají děti s trvalým bydlištěm v Chuchelně, které 1. 9. 2018 dosáhnou nejméně tří let. Starší děti mají přednost před mladšími,

Pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt v MŠ na dobu tří měsíců. K usnadnění přechodu dětí z rodiny do MŠ   nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Probíhá dle potřeb dítěte, ale i rodičů. Postupné zvykání nesmí zároveň narušit chod školy.

 

       Rodiče si zde mohou vyzvednout pro své dítě  Přihlášku do MŠ a Žádost o umístění dítěte do předškolního zařízení. Děti si mají možnost  ve školce pohrát a zároveň se seznámit s novým prostředím.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.