Kotva
Mapa webu

Zápis do MŠ


Stáhnout ODT
dost-o-prijeti-do-ms-2023odt.odt6.68 kB
Stáhnout PDF
kolka-den-ot-dveri-2023.pdf58.2 kB
Stáhnout PDF
potvrzeni-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost-o-povinnem-ockovani.pdf512.93 kB
Postup přijímání dětí do mateřské školy:
A) Ještě před zápisem k předškolnímu vzdělávání si na webových stránkách školy vytisknout nebo vyzvednout v mateřské škole formuláře k vyplnění. Nejvhodnější termín je středa 5. dubna 2023 mezi 13,00 až 16,00 hodinou, kdy pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Rodiče i děti se seznámí s prostředím mateřské školy a děti si zde mají možnost i pohrát.

 1. B) ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání pořádáme ve čtvrtek 4. května 2023 mezi 13,00 až 16,00 hodinou. Zákonný zástupce zde předloží: OBČANSKÝ PRŮKAZ, RODNÝ LIST DÍTĚTE, vyplněnou ŽÁDOST K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a POTVRZENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST O POVINNÉM OČKOVÁNÍ.
  (Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je podrobení se stanoveným pravidelným očkováním nebo naplnění některé z výjimek. To se netýká dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání.)
  Potvrzení Vám bude lékařem vystaveno i bez přítomnosti dítěte. Valentová má pro tuto administrativní činnost vyhrazený čas každé úterý mezi 17,00 a 18,00 hodinou.

V případě, že se rodič dítěte nemůže k zápisu ve čtvrtek 4. května do mateřské školy dostavit, může zavolat na telefonní číslo školy 481 625 140 nebo napsat na e-mail adresu: b.pekarova.chuchelna@seznam.cz   Vyplněné formuláře a kopii rodného listu lze vhodit do schránky na budově školy nebo je zaslat poštou na adresu ZŠ a MŠ Chuchelna, příspěvková organizace, Chuchelna 50, 513 01 Semily.

 1. C) Registrační číslo bude v den zápisu přiděleno každému uchazeči o předškolní vzdělávání. Výsledky přijímacího řízení se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v něm nemohou být uvedena jména (§ 183 odst. 2 školského zákona).
 2. D) Přijímací řízení: O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy. Pokud počet přijatých žádostí převýší počet volných míst v mateřské škole, bude při výběrovém řízení rozhodovat dle předem stanovených kritérií.
                               Přednostně bude přijato:
  1) Dítě, které k 31. 8. 2023 dosáhne 5. roku věku, tj. dítě na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a má trvalý pobyt v obci Chuchelna.

3) Dítě, které k 31. 8. 2023 dosáhne nejméně 3. roku věku a má trvalý pobyt v obci Chuchelna.
V rámci jednotlivých kritérií se postupuje podle data narození - od nejstarších dětí po nejmladší.

4)Počet přijatých dětí je do výše celkově kapacity mateřské školy, která je stanovena na 33 dětí.

 1. E) Seznámení zákonných zástupců dítěte s výsledky přijímacího řízení
  Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
  Zákonní zástupci budou seznámeni v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád s možností využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
  v úterý 23. 5. 2023 po předchozí telefonické domluvě.
  Rozhodnutí o přijetí
  k předškolnímu vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.
  Základní informace, které se týkají přijetí dítěte do mateřské školy, budou rodičům předány ve středu 24. května mezi 10,00 až 16,00 hodinou. Seznam všech přijatých dětí bude v tento den zveřejněn pod přidělenými registračními čísly na hlavních dveřích budovy školy po dobu nejméně 15 dnů.

 

Povinné předškolní vzdělávání
                   Povinnost předškolního vzdělávání podle § 34 nového školského zákona nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. V letošní roce toto platí pro děti, které dovrší 5 let před 1. 9. 2023.
                   Povinné předškolní vzdělávání probíhá pravidelně - v pracovních dnech 4 hodiny denně (od 8,00 do 12,00 hodin). V době školních prázdnin je pouze dobrovolné. Podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování stanoví Školní řád mateřské školy.

Jiné formy plnění povinného předškolního vzdělávání

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem.

 Může jít o:

 1. Individuální vzdělávání dítěte dle § 34b školského zákona,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plní povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Pokud zákonný zástupce pro své dítě zvolí jiný způsob předškolního vzdělávání, je povinen oznámit své rozhodnutí nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
(Například po telefonu 481 625 140 nebo e-mailem zs.chuchelna@tiscali.cz).

Poznámka: Formulář k vyplnění o individuálním vzdělávání si lze vyzvednout v mateřské škole.
Vedoucí učitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Povinností zákonného zástupce je dostavit se i s dítětem k ověření úrovně vzdělávání. První návštěva proběhne dle telefonické dohody v měsíci listopadu.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.