Kotva
Mapa webu

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace Č. j.: ZŠCH/ /2022

 1. Datum: 28. dubna 2022
  ROZHODNUTÍ
  o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

 2. Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková
  organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm.
  e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
  jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
  správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku
  základního vzdělávání v základní škole jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola
  Chuchelna, příspěvková organizace, od školního roku 2022/2023
  u dětí s těmito evidenčními čísly:


1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.


„Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku
základního vzdělávání. ”


Odůvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném
rozsahu vyhoví.


Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí,
a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola
Chuchelna, příspěvková organizace, ke krajskému úřadu Libereckého kraje.
V Chuchelně dne 26 dubna 2022

 

 


Mgr. Radmil Stínil,ředitel školy
Rozhodnutí zveřejněno dne 28. dubna 2022

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.