Kotva
Mapa webu

Zápis do MŠ


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
    na školní rok 2022 – 2023
 

proběhne
v pondělí 9. května 2022 od 15,00 do 17,00 hodin.

Při zápisu zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list dítěte,  vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání a potvrzení pediatra o povinném očkování dítěte.

Formuláře k vyplnění si lze vytisknout na webových stránkách školy (zsmschuchelna.cz) nebo si je osobně vyzvednout v mateřské škole.
                    Kdy?

Srdečně Vás zveme

ve středu 27. dubna 2022 mezi 15,00 a 17,00 hodinou.

Seznámíme Vás s prostředím mateřské školy a Vaše dítě si u nás může i pohrát. 

V případě, že se nebudete moci v dané termínu k Zápisu do mateřské školy dostavit, volejte na tel. číslo školy 481 625 140 nebo raději pište na  e-mail adresu  b.pekarova.chuchelna@seznam.cz

.Postup přijímání dětí do mateřské školy:


A) Ještě před zápisem k předškolnímu vzdělávání si na webových stránkách školy vytisknout nebo vyzvednout v mateřské škole formuláře k vyplnění. Nejvhodnější termín je středa 27. dubna 2022 mezi 15,00 až 17,00 hodinou. Budete mít možnost se seznámit s prostředím mateřské školy. Vaše dítě si zde může i pohrát.

 1. B) Zápis k předškolnímu vzdělávání pořádáme v pondělí 9. května 2022 mezi 15,00 až 17,00 hodinou.  Zákonný zástupce zde předloží: OBČANSKÝ PRŮKAZ, RODNÝ LIST DÍTĚTE, vyplněnou ŽÁDOST K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a POTVRZENÍ PRAKTICKÉHO KÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST O POVINNÉM OČKOVÁNÍ.
  (Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je podrobení se stanoveným pravidelným očkováním nebo naplnění některé z výjimek. To se netýká dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání.)
  Potvrzení Vám bude lékařem vystaveno i bez přítomnosti dítěte. Valentová má pro tuto administrativní činnost vyhrazený čas každé úterý mezi 17,00 a 18,00 hodinou. 

V případě, že se rodič dítěte nemůže k zápisu v pondělí 9. května do mateřské školy dostavit, může zavolat na telefonní číslo školy 481 625 140 nebo napsat na e-mail adresu: b.pekarova.chuchelna@seznam.cz   Vyplněné formuláře a kopii rodného listu lze vhodit do schránky na budově školy nebo je zaslat poštou na adresu ZŠ a MŠ Chuchelna, příspěvková organizace, Chuchelna 50, 513 01 Semily.

 1. C) Registrační číslo bude v den zápisu přiděleno každému uchazeči o předškolní vzdělávání.  Výsledky přijímacího řízení se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v něm nemohou být uvedena jména (§ 183 odst. 2 školského zákona).
 2. D) Přijímací řízení: O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy. Pokud počet přijatých žádostí převýší počet volných míst v mateřské škole, bude při výběrovém řízení rozhodovat dle předem stanovených kritérií.
    Přednostně bude přijato:
 • 1) Dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne 5. roku věku, tj. dítě na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a má trvalý pobyt v obci Chuchelna.
 • 3) Dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne nejméně 3. roku věku a má trvalý pobyt v obci Chuchelna.
  V rámci jednotlivých kritérií se postupuje podle data narození - od nejstarších dětí po nejmladší.
 • Počet přijatých dětí je do výše celkově kapacity mateřské školy, která je stanovena na 33 dětí.
 1. E) Seznámení zákonných zástupců dítěte s výsledky přijímacího řízení
  Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
  Zákonní zástupci budou seznámeni v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád s možností využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
  v pátek května 2022 po předchozí telefonické domluvě.
  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.
  Základní informace, které se týkají přijetí dítěte do mateřské školy, budou rodičům předány na individuálně domluvených schůzkách. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přidělenými registračními čísly v pondělí 30. května 2022 způsobem umožňující dálkový přístup a na hlavních dveřích budovy školy po dobu nejméně 15 dnů.

 

Povinné předškolní vzdělávání
                  Povinnost předškolního vzdělávání podle § 34 nového školského zákona nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. V letošní roce toto platí pro děti, které dovrší 5 let před 1. 9. 2022.
                  Povinné předškolní vzdělávání probíhá pravidelně - v pracovních dnech 4 hodiny denně (od 8,00 do 12,00 hodin). V době školních prázdnin je pouze dobrovolné. Podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování stanoví Školní řád mateřské školy.

Jiné formy plnění povinného předškolního vzdělávání

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem.

 Může jít o:

 1. Individuální vzdělávání dítěte dle § 34b školského zákona, 
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plní povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Pokud zákonný zástupce pro své dítě zvolí jiný způsob předškolního vzdělávání, je povinen oznámit své rozhodnutí nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
(Například po telefonu 481 625 140 nebo e-mailem zs.chuchelna@tiscali.cz).

Poznámka: Formulář k vyplnění o individuálním vzdělávání si lze vyzvednout v mateřské škole.
Vedoucí učitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Povinností zákonného zástupce je dostavit se i s dítětem k ověření úrovně vzdělávání. První návštěva proběhne dle telefonické dohody v měsíci listopadu. 

 

 

 

Stáhnout ODT
dost-o-prijeti-do-ms-2016.odt8.26 kB
Stáhnout PDF
potvrzeni-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost-o-povinnem-ockovani.pdf512.93 kB

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.