Kotva
Mapa webu

Ceny obědů


MŠ 3-6 let

 

Přesnídávka 9,-
Oběd 24,-


Celkem 33,-
----------------------------------------

Přesnídávka 9,-
Oběd 24,-
Svačina 8,-


Celkem 41,-
-----------------------------------------
MŠ 7 let

 

Přesnídávka 10,-
Oběd 28,-


Celkem 38,-
-----------------------------------------
Přesnídávka 10,-
Oběd 28,-
Svačina 9,-


Celkem 47,-
------------------------------------------
ZŠ 7-10 let 28,-
ZŠ 11-14 let 30,-


ZAMĚSTNANCI 23,-


OBECNÍ ZAMĚSTNANCI 35,-


DŮCHODCI A ŽENY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 53,-


CIZÍ STRÁVNÍCI 65,-

 

Stravné musí být uhrazeno do 20. dne předcházejícího
měsíce.(v říjnu se platí listopad)
Pokud není stravné zaplaceno do konce měsíce
na měsíc následující není nárok na stravu.