Kotva
Mapa webu

Školní družina

Kapacita naší školní družiny je 28 žáků. Přednostně jsou přijímány děti z 1. a 2. ročníku, děti dojíždějící a děti rodičů na MD / RD.

Obecné informace:

Vychovatelka ŠD:  Veronika Coufalová
                           coufalova.zschuchelna@gmail.com

Provoz školní družiny: 11.30 – 15.30h
Zájmová činnost: 13.00 - 14.30h (v tomto čase si rodiče děti nevyzvedávají) V případě, že žák opouští školní družinu v jinou dobu, než li je uvedeno na přihlášce, zákonný zástupce je povinen písemně žáka předem omluvit. Od této doby a po ukončení provozu ŠD, přebírají právní zodpovědnost za dítě jeho rodiče.Poplatek za školní družinu je stanoven na 250 Kč pololetně.