Kotva
Mapa webu

Akce, které v průběhu roku pořádáme


Návštěvy divadelních představení

Výchovné pořady (zaměřené na bezpečnost, dopravu, třídění odpadů, ...)

Hudebně zábavné pořady

Výlety po okolí i do vzdálenějších míst naší vlasti

Plavecký kurz v krytém bazénu v Jilemnici

Návštěva městské knihovny

Družební návštěvy v MŠ Záhoří

Exkurze ( do podniku na výrobu hraček Kovap, truhlářství apod.)

Návětěvy drobných chovatelů hospodářských zvířat, farmy s jeleny a daˇky, výstavy exotického ptactva

Preventivní zdravotně zaměřené akce

Den otevřených dveří

Fotografování dětí

Návštěva v ZŠ

Oslavy svátků   -  Dýňová slavnost s netradiční hostinou

                        -   Zpívání u rozsvícení vánočního stromu na návsi  ( Advent)

                        -   Návštěva Barborky

                        -   Mikulášská nadílka

                        -   Vánoční besídka pro rodiče s vystoupením dětí

                        -   Vánoční nadílka s tradicemi a hostinou

                        -   Tří králové

                        -   Masopust s karnevalem

                        -   Rej čarodějnic a čarodějů

                        -   Velikonoce (Pašijový týden – tradice, vyrábění)

                        -   Den matek (vystoupení dětí s předáním dárků)

                        -   Den dětí

                        -   Vítání léta  (Letní slunovrat, Svatojánská noc, sbírání bylinek, ...)

                        -   Rozloučení s budoucími školáky