Kotva
Mapa webu

Přijímání dětí do mateřské školy

Děti jsou přijímány ředitelem školy podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14/2005 ve znění pozdějších předpisů. Veřejnost je o něm informována prostřednictvím plakátů, kabelové televize, zpravodaje Chucheláček a na Den otevřených dveří v MŠ.

Naše mateřská škola se naplňuje do výše povoleného počtu její kapacity, která je stanovena na 35 dětí.

K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány zpravidla ve věku od tří do šesti let. (Nejméně však od dvou let.) Přednost na umístění do naší mateřské školy mají děti s trvalým bydlištěm v Chuchelně, které 1. 9. 2018 dosáhnou nejméně tří let. Starší děti mají přednost před mladšími,

Pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt v MŠ na dobu tří měsíců. K usnadnění přechodu dětí z rodiny do MŠ   nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Probíhá dle potřeb dítěte, ale i rodičů. Postupné zvykání nesmí zároveň narušit chod školy.

 

       Rodiče si zde mohou vyzvednout pro své dítě  Přihlášku do MŠ a Žádost o umístění dítěte do předškolního zařízení. Děti si mají možnost  ve školce pohrát a zároveň se seznámit s novým prostředím.