Kotva
Mapa webu

Historie mateřské školy

Mateřská škola v Chuchelně je od svého vzniku umístěna v přízemí budovy základní školy. byla založena na návrh ředitele tehdejší obecné školy pana Josefa Jirdy dne 1. září 1946.

Od 1.9. 1952 do 2.9. 1957 došlo pro malý počet dětí k přeušení provozu. V září 1957 bylo při mateřské škole zavedeno stravování. První ředitelkou nově založené MŠ se stala Miluše Chaloupecká. Postupně ji vystřídaly od 1.9. 1965 Anna Bucková, od 1.12. 1970 Drahuše Tomíčková a od 1.8. 1989 Blanka Pekařová.

            Významným dnem je pro celou školu 8. říjen 1996, kdy proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy.  Moderní vzhled školy a především další nové větší prostory se staly zároveň důstojným dárkem k 50. výročí založení mateřské školy. Kapacita se zvýšila z 18 na 24 dětí

             Dne 1.1. 2003 dochází ke sloučení mateřské školy  se základní školou. Naše škola se stává samostatným právním subjektem. Ředitelem ZŠ a MŠ Chuchelna byl zvolen Mgr. Radmil Stínil a vedoucí učitelkou MŠ Blanka Pekařová.

            Pro velký zájem o umístění dětí  do mateřské školy zřizujeme  dne 1.9. 2008 druhé oddělení.  V provozu je  až do současnosti. Kapacita MŠ se nám podařila zvýšit z 24 na 35 dětí.